Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.apm-projekt.pl

 • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu www.apm-projekt.pl (zwany dalej "Sklepem"), prowadzonego przez firmę Piotr Malec APMprojekt, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Zawada 258, NIP: 7732492288, tel. 794 939 717, e-mail: [biuro@apm-projekt.pl].

Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem a Sklepem podczas dokonywania zakupów w Sklepie.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 • 2. Zakres usług

Sklep świadczy następujące usługi:

 1. Realizuje projekty graficzne oraz oferuje usługi druku materiałów reklamowych dla firm.
 2. Sprzedaje gotowe produkty (np. kubki, breloki, koszulki itp.) klientom indywidualnym.

Wszelkie zapytania dotyczące projektów graficznych oraz druku materiałów reklamowych są wyceniane indywidualnie dla każdego Klienta. Czas realizacji projektów ustalany jest także indywidualnie.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku, które wystąpiły po akceptacji projektu graficznego przez Klienta.

Ze względu na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku, dopuszcza się różnice ilościowe i jakościowe w zamówieniach nieprzekraczające +/- 5% zamówienia.

 • 3. Zamówienia i dostawa

Zamówienia w Sklepie można składać przez stronę internetową lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

Dostępne metody dostawy obejmują usługi kurierskie takie jak GLS, UPS, InPost oraz Poczta Polska.

Płatności można dokonywać za pomocą:

 1. Przelewu na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI: 18 1050 1461 1000 0092 7596 9922.
 2. Przelewu BLIK na numer telefonu: 794 939 717.

Koszty dostawy oraz terminy dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego

 • 4. Reklamacje i ograniczenia w prawie do zwrotu

Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku wadliwego wykonania usługi lub produktu. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail [adres e-mail].

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji, jeśli reklamacja nie spełnia warunków określonych w tym regulaminie lub przepisach prawa.

Klient może zwrócić zakupiony produkt w przypadku, gdy nie jest on zgodny z umową lub posiada wady. Jednakże, w przypadku produktów drukowanych z projektu klienta, prawo do zwrotu jest ograniczone do przypadków, gdy produkt jest wadliwy lub niezgodny z umową.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


 • 5. Ochrona danych osobowych (RODO)

Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej na stronie internetowej.

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

 • 6. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Wszelkie spory między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie od dnia [01.09.2023r.].

Regulamin sporządzono w Tomaszowie Mazowieckim dnia [01.09.2023r.].

Piotr Malec APMprojekt


Piotr Malec APM projekt